giới thiệu dự án

Nhà cấp 4 không có nghĩa là tạm bợ và thiếu nét cá tính của gia chủ. Một phương án không gian chan hòa ánh sáng và hoàn toàn thực tế…